počet produktov: 0
cena: 0,00 €
kontaktný formulár
chcem zaslať dotaz
počítadlo prístupov
online: 0
dnes: 26
celkom: 160390
produkty v akcii
Mini termoska 200ml Ibili
pôvodná cena: 18,00 €
12,00 €
Zwilling záhradnícke nožnice
pôvodná cena: 13,90 €
9,50 €
Zwilling Five star Blok s nožmi - 7 ks
pôvodná cena: 330,00 €
190,00 €
Zwilling Four star sada nožov - 3 ks
pôvodná cena: 220,00 €
149,00 €
OneLid - univerzálna pokrievka 24 cm čierna
pôvodná cena: 40,00 €
27,00 €

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchodě http://www.svet-kuchyne.sk a upřesňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Predávajúcím a provozovatelom internetového obchodu je:

             Andrija Buličič
             Potočná 21
             909 01 Skalica
             IČO: 45729549 
 

II. Uzavretie kupné zmluvy

 1. Všetky elektronické objednávky, podané prostrednictvom elektronického obchodu http://www.svet-kuchyne.sk, sú považováné za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v objednávacom formulári pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a tel. číslo.
 3. Formulár elektronické objednávky vyplněný kupujúcím je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 6. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, vrátane prípadného poštovného. S konečnou cenou za tovar je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 7. Predávajúci má právo objednávku odmietnuť, pokiaľ kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
 8. Vyplnením registračného formuláru, či záväznej objednávky, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Tieto údaje smie prodávajúci použiť len v rámci platných predpisov pre zajistenie administrativy a účetnictva firmy.
 9. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.
 10. Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

III. Expedičné lehoty a dodacie podmienky

 1. Dodávka tovaru je uskutočnená prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Objednávku si môže skontrolovať aj pri prihlásení sa v systéme (platí len pre registrovaných zakaznikov).

             Poštovné, ktoré hradí príjemca:

             Slovenská pošta - dobierka 4 € s Dph 

                 Slovenská pošta - Platba bankovým prevodom vopred (na účet vo VUB banke) 3 € s Dph

                 GLS kurier - dobierka 5 €  s Dph

                     GLS kurier - Platba bankovým prevodom vopred (na účet vo VUB banke) 4 € s Dph  

              Zásielkovňa - dobierka 3 €  s Dph   (Vybrať si môžete zo širokej siete výdajných mi­est)
              Zásielkovňa - Platba bankovým prevodom vopred (na účet vo VUB banke) 2 € s Dph

             Osobný odber (Skalica - Potočná 21) - 0 €

             U objednávok nad 60 € je poštovné a balíkové zdarma
 

 1. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je na sklade, expedovaný do 3 pracovných dní po potvrdení objednávky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, nebol včas dodaný výrobcom a pod., alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný emailom, alebo telefonicky.
 3. Tieto podmienky platia pre Slovenskú republiku.

IV. Reklamacie

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s obchodnými podmienkami elektronického obchodu http://www.svet-kuchyne.sk a právnym poriadkom platným v SR. O prípadnej vade tovaru je kupujúcí povinný informovať neodkladne našu firmu e-mailom alebo telefonicky. Večinu reklamácií riešime výmenou.
 2. doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu. Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam: - Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale - Tovar musí byť nepoškodený - Tovar nesmie byť použitý - Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.) - Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe - Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedojde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. Formulár na odstupenie od zmluvy

 2.  ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

  Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany prodávajúceho, právo na zmenu cien

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

            - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

            - zmenila sa výrazným spôsobom cena
 

 1. V prípade, že tieto situácie nastanú, sa predávajúci zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a upresniť ďalší postup (náhrada objednaného tovaru, zrušenie objednávky, ....)
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Ceny sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Vystavením alebo predaním objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami v plnom rozsahu i s cenami tovaru.
 2. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 4. V prípade neprevzatia objednaného tovaru je zákazník povinný uhradiť dodávateľovi náklady vzniknuté s objednávkou, tj poštovné a balné.

Reklamačný poriadok

 1. Ak sa vyskytne vada na tovare zakúpenom v e-shope http://www.svet-kuchyne.sk, má spotrebiteľ právo túto vadu reklamovať.
 2. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne na adrese: info@svet-kuchyne.sk 
 3. Oznámenie o zistených závadách musí obsahovať: meno kupujúceho, adresu, e-mail /ak je k disp./ číslo faktúry, podrobný popis závady a popis ako závada vznikla. Pre úspešné vybavenie reklamácie je nutné,aby kupujúci bol schopný predložiť faktúru.
 4. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.
 5. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru alebo akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením balíka, ste povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť e-mailom.
 6. Predávajúci neprebará odpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru,rovnako tiež za škody spôsobené vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou. Na vady tochto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
X

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný správne fungovať. Dokument o využitiu cookies. Nesúhlasím s použitím cookies (zobrazí sa prázdna stránka)