počet produktov: 0
cena: 0,00 €
kontaktný formulár
chcem zaslať dotaz
počítadlo prístupov
online: 0
dnes: 26
celkom: 160390
produkty v akcii
BODUM CHAMBORD šľahac mlieka
pôvodná cena: 33,00 €
28,00 €
Cremesso Easy červeno biely
pôvodná cena: 97,00 €
59,00 €
OneLid - univerzálna pokrievka 24 cm čierna
pôvodná cena: 40,00 €
27,00 €
Kávovar SIEMENS EQ.300 TI353501DE
pôvodná cena: 585,00 €
410,00 €
Zwilling Four Star set nožov - 2 ks
pôvodná cena: 155,00 €
99,00 €

Účely - právne základy spracovania

Účely - právne základy spracovania

 • Uplatnenie práv subjektov údajov

Účel: spracovanie osobných údajov subjektov údajov v súvislosti s uplatnením jeho práv a ich vybavením.

Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

 • Spracovanie osobných údajov osôb, vystupujúcich za dodávateľa

Účel: spracovanie osobných údajov dotknutých osôb, vystupujúcich za dodávateľa v priebehu celého životného cyklu právneho vzťahu s dodávateľom.

Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných záväzkov a / alebo je nevyhnutné na zistenie, vykonávanie alebo ochrane právnych nárokov.

 • Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb, vystupujúcich za seba či tretie osoby (vrátane orgánov verejnej moci), odlišných od dodávateľov, odberateľov, zamestnancov a ich zástupcov

Účel: spracovanie osobných údajov dotknutých osôb, vystupujúcich za akékoľvek tretie osoby odlišne od dodávateľov, odberateľov, zamestnancov a ich zástupcov v priebehu celého životného cyklu právneho vzťahu alebo v očakávaní vzniku právneho vzťahu.

Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a / alebo je nevyhnutné na zistenie, vykonávanie alebo ochrane právnych nárokov a / alebo v súvislosti s iným oprávneným záujmom organizácie.

 • Spracovanie údajov z procesných riadeni

Účel: spracovanie údajov v procesnom konaní, na ktorom sa akokoľvek zúčastňujeme. Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a / alebo je nevyhnutné na zistenie, vykonávanie alebo ochrane právnych nárokov.

 • Registrácia užívateľského účtu či členského účtu

Účel: Registrácia užívateľov či členov na účely zriadenia ich účtu, ktorý uľahčuje výkon práv dotknutých osôb vrátane vlastnej správy osobných údajov (najmä dodacích a fakturačných adries), rozsahu objednávok a ich úhrad, sledovanie ich stavu, evidencia bonusov, zliav, zľavových a darčekových poukazov , umožnenie subjektu prispôsobiť si ho atp.

Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných záväzkov a / alebo je vykonávané so súhlasom subjektu (pri registrácii nesúvisiace s konkrétnou objednávkou či konkrétnym poskytnutím služby subjektu).

 • objednávka

Účel: spracovania / alebo vybavenia / alebo reklamácie  / alebo objednávky.

Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných zmluvných záväzkov.

 • Hodnotenie prostredníctvom portálu heureka.sk

Účel: Hodnotenie Webu, prípadne objednávky prostredníctvom služby "Overené zákazníkmi" na www.heureka.sk.

Právny základ: Takéto spracovanie je vykonávané so súhlasom subjektu.

 • Komunikácia prostredníctvom komunikačných prostriedkov

Účel: komunikácia elektronická (e-mail, GSM, telefonická, fax, prostredníctvom skriptu Webu, online komunikačné služby) a listinná.

Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných záväzkov a / alebo v súvislosti s oprávneným záujmom organizácie.

 • Ostatné služby mimo objednávky

Účel: výkon povinností organizácie, vyplývajúce z akéhokoľvek dojednania medzi organizáciou a subjektom, vrátane poskytovania údajov a služieb, ktoré si subjekt u organizácie vyžiadal a ktoré nie sú vybavením objednávky.

Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných zmluvných záväzkov.

 • Zasielanie obchodných oznámení

Účel: zasielanie obchodných informácií e-mailom, marketingovo podporujúcich Web či weby obchodných partnerov.

Právny základ: Takéto spracovanie sa zakladá na oprávnenom záujme organizácie (najmä marketingová podpora produktov a poradenstvo k nim) a / alebo na základe súhlasu subjektu.

 • Diskusné fórum

Účel: umožnenie komunikácie s ostatnými užívateľmi / členmi o produktoch a službách organizácie.

Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných zmluvných záväzkov a / alebo je vykonávané so súhlasom subjektu.

zaistenie zhody

Účel: zaistenie zhody so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmluvnými a licenčnými podmienkami organizácie, ochranou osobných údajov na strane organizácie; kedy niektorá porušenia, ktoré organizácia považuje za nevhodna, môžu viesť k pozastaveniu alebo zrušeniu užívateľského / členského účtu subjektu.

Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných zmluvných záväzkov a / alebo je nevyhnutné na zistenie, vykonávanie alebo ochrane právnych nárokov.

 • overenie totožnosti

Účel: overovanie údajov obsiahnutých v dokladoch totožnosti subjektov a ďalších dokladoch, ktoré od subjektov môžu byť zhromažďované pri registrácii alebo kedykoľvek inokedy počas používania platforiem organizácie.

Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných zmluvných záväzkov a / alebo na vytvorenie, vykonávanie alebo ochrane právnych nárokov a / alebo na zabezpečenie súladu s právnymi povinnosťami organizácie.

 • Administrácia systémov Webu

Účel: správa všetkých systémov organizácie a interné operácie, vrátane riešenia problémov, výpadkov, zálohovania, obnovy, analýzy dát, vývoja, testovania, výskumu, analytikmi, zabezpečenia a na účely prieskumov.

Právny základ: Takéto spracovanie sa zakladá na oprávnenom záujme organizácie (tj. Zaistenie bezpečnosti platforiem organizácie a zlepšovanie ich parametrov).

 • štatistická spracovanie

Účel: zaistenie užívateľskej prívetivosti Webu, vrátane merania jeho výkonov

Právny základ: Takéto spracovanie sa zakladá na oprávnenom záujme organizácie (tj. Meranie a optimalizácia výkonov Webu, napr. Google Analytics, Google Adwords, Sklik.cz pod.) A / alebo je vykonávané so súhlasom subjektu.

 • Účtovníctvo a DPH

Účel: vedenie účtovníctva a výkazníctva ohľadom DPH. Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

Odvodové výkazníctva a povinnosti, vyplývajúce zo Zákonníka práce

Účel: spracovanie osobných údajov zamestnancov, ktoré prijmeme v rámci realizácie pracovnoprávneho vzťahu, vrátane osobných údajov potrebných k vedeniu odvodového výkazníctva vo vzťahu k zdravotnému poisteniu, sociálnemu zabezpečeniu a iným evidenčným povinnostiam podľa Zákonníka práce. Právny základ: Takéto spracovanie je nevyhnutné na splnenie vzájomných zmluvných záväzkov a / alebo pre splnenie zákonnej povinnosti a / alebo je nevyhnutné na zistenie, vykonávanie alebo ochrane právnych nárokov.

X

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný správne fungovať. Dokument o využitiu cookies. Nesúhlasím s použitím cookies (zobrazí sa prázdna stránka)